El “solo”

By admin, 25/09/2009 10:04 pm

La dansa de “solo”: la dialèctica entre el Món i el Jo
De La Mort del Cigne a La Ribot

Diferenciant-la del “solo” (la dita “variació”), s’analitza la forma “solo” en relació a alguns símptomes típics de la modernitat:

-la crisi del subjecte als inicis del segle XX, a través de la psicoanàlisi en psicologia i de l’stream of consciousness en literatura
-la conseqüent subjectivació del concepte de llenguatge i la posada en crisi de la gramàtica;
-el paper de la improvisació i, en general, la idea del solo com a dialèctica entre el Món i el Jo, o com a construcció d’una verdadera peripècia del ser.

La sessió dibuixarà  una paràbola molt àmplia, que s’estendén des de La mort del cigneSymphonie pour un homme seul de Béjart, i de Mary Wigman a Xavier Le Roy.

Material:

Comments are closed

Themocracy WordPress Themes